Kampanie na temat zdrowia psychicznego - w Polsce i na świecie

Problemy ze zdrowiem psychicznym z roku na rok stają się coraz większym problemem. Coraz większa liczba ludzi zmaga się z tego typu trudnościami, jednak ze względu na silną stygmatyzację społeczną część z nich nie przyznaje się do tego z obawy przed odrzuceniem. Nierzadko też osoby chore boją się przyznać przed sobą, że potrzebują specjalistycznej pomocy i nie podejmują leczenia, co w konsekwencji prowadzi do znacznego pogorszenia stanu psychicznego i do znacznie słabszego funkcjonowania osoby chorej. W Regionie Europejskim problemy dotyczące zdrowia psychicznego dotyczą co roku więcej niż jednej trzeciej ludności (źródło: http://www.who.un.org.pl/). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała, że w roku 2020 liczba osób chorych psychicznie wzrośnie o 50 procent.

Takie dane są bardzo niepokojące, dlatego też powstaje wiele kampanii społecznych dotyczących zdrowia psychicznego, których celem jest zwiększenie świadomości na temat tego, czym są choroby psychiczne. Wiedza prowadzi do zrozumienia, a zrozumienie może zmniejszyć potępianie osób chorych. To kolei może zmniejszyć obawy cierpiących przed podjęciem leczenia.

W USA w 2006 roku została zainaugurowana kampania społeczna „What a difference a friend makes” („Jakie znaczenie ma przyjaciel”). Skierowana była do osób w wieku 18-25 lat, a jej celem było zachęcenie młodych ludzi do niesienia pomocy przyjaciołom zmagającym się z chorobami psychicznymi. W kampanii kierowano się tym, że akceptujące i pomocne otoczenie sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia, a wsparcie bliskich zmniejsza konsekwencje przebytej choroby. Kampania pyta: „Co robisz, gdy Twój przyjaciel zmaga się z chorobą psychiczną?”. Nie trzeba wyszukanych rozwiązań: „Wszystko, co robiłeś do tej pory”. Spoty reklamowe pokazują, że może to być nawet golenie pleców koledze (https://www.youtube.com/watch?v=XNAEdcAY-bw) lub ćwiczenie pokazów akrobatycznych (https://www.youtube.com/watch?v=OuP5C-0EzlQ). Akcja ta pokazała, jak ważne jest zachowanie normalności w kontaktach z chorym przyjacielem oraz zilustrowała istotę niepozostawiania chorego samemu sobie.

Na Filipinach w celu uzmysłowienia skali osób cierpiących z powodu chorób psychicznych, a także aby poprawić sytuację chorych Filipińczyków powstała kampania społeczna pod hasłem: „1 in 5 have mental health problems. It could be someone close to you” („Jedna osoba na pięć doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym. To może być ktoś z Twoich bliskich”). Na Filipinach nadal istnieje tabu choroby psychicznej, a to niesie tragiczne skutki dla chorych: na 200 tysięcy mieszkańców przypada tylko 1 psychiatra, natomiast w Europie średnio 12 psychiatrów przypada na 200 tysięcy mieszkańców.

W Polsce Ministerstwo Zdrowia prowadziło kampanię dotyczącą zdrowia psychicznego pod tytułem: „Co czwarty z nas miał lub będzie mieć problemu ze zdrowiem psychicznym”, której celem było pogłębienie wiedzy na temat chorób psychicznych, a także zastopowanie wykluczeniu osób dotkniętych przez tego typu zaburzenia. Akcja miała charakter informacyjno – edukacyjny, który ma kluczowe znaczenie przy zapobieganiu dyskryminacji ludzi zmagających się z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt „Co Nas Spina?” jest to kampania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego współfinansowana ze środków Województwa Śląskiego. W 2014 roku odbyła się III edycja kampanii, podczas której odbyły się między innymi warsztaty promujące zdrowie psychiczne, treningi relaksacyjne, czy bezpłatne konsultacje psychologiczne i psychiatryczne. W kampanii brali również udział studenci Uniwersytetu Śląskiego: z okazji otwarcia akcji zorganizowali studencki piknik, w ramach którego odbyły się liczne konkursy i porady dietetyka. Podczas pikniku uczestnicy mogli skorzystać z Kabiny Krzyku i wyrzucić z siebie złe emocje, zwiedzić galerię znanych zaburzonych oraz obejrzeć prace uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z lekcji jogi na powietrzu, a także skonsultować się z rehabilitantem.

Akcja społeczna zorganizowana przez Województwo Śląskie została przedstawiona w taki sposób, że każdy mógł odnaleźć coś dla siebie, a przy okazji dobrze się bawić. Tego typu kampanie wciąż są bardzo potrzebne, by zwiększyć świadomość społeczną i poprawić funkcjonowanie w społeczeństwie osób dotkniętych chorobami psychicznymi, a przede wszystkim zwiększyć ich szanse powrotu do zdrowia.

Źródła:

Autor: Katarzyna Bielska - studentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tagi: