Światowy Dzień Bez Tytoniu 2016

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/en/

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w ramach przypadającego 31 maja Światowego Dnia Bez Tytoniu, zwraca szczególną uwagę na zmniejszanie atrakcyjności wyrobów tytoniowych poprzez jednolity system opakowań, zawierających ostrzeżenia zdrowotne i komunikaty profilaktyczne. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – Fakty i wyzwania”.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne organizują lokalne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu, które odbędą się we wtorek 31 maja 2016 r. na deptaku przy ul. Oławskiej 14 (budynek DWOMP-u). Celem lokalnej inicjatywy jest popularyzacja stylu życia wolnego od tytoniu, podnoszenie świadomości mieszkańców Wrocławia i okolic dotyczącej obowiązku przestrzegania zakazu palenia w miejscach ustawowo wskazanych, zmniejszanie narażenia osób niepalących na wtórny dym tytoniowy, a szczególnie dzieci i kobiet w ciąży.

Wzorem minionych lat, zachęcamy do wspólnej zabawy i udziału w happeningu dzieci, które w Przedszkolach i Szkołach Podstawowych aktywnie uczestniczyły w realizacji programów edukacji antytytoniowej, inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną („Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”). Realizowane działania edukacyjne mają wpływ na zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy dorośli palą przy nich tytoń, dostarczają wiedzy o szkodliwości palenia i motywują do nie podejmowania takich zachowań w dorosłym życiu, a także budują świadomość i kompetencje dorosłych w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. W ramach happeningu zaplanowano krótkie występy artystyczne i przemarsz barwnego dziecięcego korowodu ulicą Oławską i wokół Rynku. W tym czasie w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy dorośli będą mogli: skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych (badania spirometryczne, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, konsultacja lekarska i psychologiczna), otrzymać prozdrowotne materiały informacyjno-edukacyjne i porady.

PROGRAM happeningu antytytoniowego w ramach lokalnych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu, Wrocław, wtorek 31 maja 2016 r. ul. Oławska 14 przed budynkiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

godz. 10.30 – 10.35 Powitanie uczestników happeningu (Dyrektor DWOMP-u)
godz. 10.35 – 10.45 Występ artystyczny dzieci (szkoła podstawowa)
godz. 10.45 – 11.15 Występy dzieci uczestniczących w przedszkolnym programie edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” z wrocławskich Przedszkoli
około godz. 11.15 Przemarsz „barwnego korowodu” dzieci deptakiem Oławskim do Rynku, wokół Ratusza i powrót pod budynek DWOMP-u (grupy przedszkolaków oraz uczniowie szkół podstawowych)
godz. 11.40 – 12.15 Występy dzieci ze szkół realizujących program „Nie pal przy mnie, proszę” (szkoły podstawowe)

BLOK MEDYCZNY DLA DOROSŁYCH
w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy

godz. 11.00 – 13.00 

  • badania spirometryczne,
  • pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
  • konsultacja lekarska,
  • konsultacja psychologiczna,
  • rozdawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych 

Tekst: Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Termin: 
31.05.2016 (wtorek) (Całodzienne)
Tagi: