Informator Rodzinny

 


Zajrzyj do Wrocławskiego Informatora Rodzinnego! Sprawdź i skorzystaj z  aktualnej bazy teleadresowej organizacji i instytucji powołanych do pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych oraz bezpłatnych programów zdrowotnych. 

Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, profilaktyka chorób, rozwój osobisty i kulturalny, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom - to niektóre propozycje z oferty przygotowanej przez Miasto we współpracy z instytucjami, podmiotami medycznymi i organizacjami pozarządowymi.

Informator w wersji papierowej można otrzymać na piknikach i wydarzeniach odbywających się w ramach wrocławskich inicjatyw, a także pobrać z naszej strony w formacie pdf.

 

Pobierz przewodnik w wersji PDF

Informator Rodzinny 2015