Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach Tygodniem Zwalczania Nadużywania Antybiotyków w Hodowlach Zwierząt.

Antybiotyki są uznawane za jedno z największych osiągnięć medycyny XX wieku. Leki te przez wiele lat pozwalały zwalczać wiele chorób, które wcześniej uważano za nieuleczalne. Przyczyniły się one do znacznego spadku śmiertelności ludzi, do wydłużenia ich długości życia. Skuteczność antybiotyków, a także wprowadzanie na rynek coraz to nowych leków spowodowały, że zaczęto je stosować w nadmiarze, nieodpowiedzialnie i często "na wszelki wypadek", także w sytuacjach, w których antybiotyki nie działają, a zwłaszcza w zakażeniach powodowanych przez wirusy (np. przeziębienie, grypa). To doprowadziło do pojawienia się opornych na antybiotyki szczepów bakterii, które rozprzestrzeniają się obecnie na całym świecie. Oznacza to, że zakażenia przez nie wywołane coraz trudniej poddają się wyleczeniu a szczepy bakteryjne oporne na dostępne antybiotyki są izolowane wszędzie.

 Żródło: zdj. PSS-E Ostrów Maz.

W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)  ustanowiła pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który obchodzony jest w dniach 16-22 listopada. Kampania ma zwrócić uwagę na ryzyko,  jakie niesie za sobą  utrata skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania. Wśród celów kampanii wymienia się doprowadzenie do tego, aby na całym świecie antybiotykooporność uznano za zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Podczas Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach poruszany jest problem wykorzystania antybiotyków w hodowlach zwierząt, gdyż  ich nadużywanie zagraża zdrowiu ludzi.  W całej Europie wzywa się rządy do podjęcia działań, w celu zaprzestania nadużywania antybiotyków w hodowli. Zwierzętom podaje się średnio trzy razy więcej antybiotyków niż wynosi zalecana bezpieczna dawka. Antybiotyki powodują spadek odporności zwierząt na choroby, co sprzyja epidemiom. Dla społeczeństwa zagrożeniem jest to, że antybiotyki przedostają się do mięsa, mleka, a wraz z nimi do organizmu człowieka. Jesteśmy w ten sposób narażeni na substancje, których nie powinniśmy przyjmować. Dodawanie do pasz hormonów i stymulatorów wzrostu, zapewnia szybki wzrost zwierzęcia, a tym samym zagraża zdrowiu człowieka. Przemysłowa hodowla zwierząt to system, w którym są  one trzymane w niedopuszczalnym zagęszczeniu, bez dostępu światła słonecznego i świeżego powietrza, w oddzielnych boksach lub ciasnych klatkach, w których trudno się poruszać. Stłoczenie i stres zmniejszają odporność na choroby, dlatego profilaktycznie dodaje się do paszy ogromne ilości antybiotyków. Antybiotykami szpikowane są wszystkie zwierzęta hodowlane od drobiu po trzodę chlewną.

Polska organizacja, która jest członkiem międzynarodowej koalicji Ratujmy Nasze Antybiotyki, podkreśla niebezpieczeństwo wynikające z rosnącej oporności bakterii na antybiotyki i apeluje do polskiego Ministra Rolnictwa i Ministra Zdrowia o podjęcie natychmiastowych działań w kwestii nadużywania antybiotyków w rolnictwie.  W związku z tym powstała już propozycja ogólnoeuropejskiego zakazu masowego profilaktycznego podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym,  a także znacznego ograniczenia stosowania w rolnictwie antybiotyków zaklasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia, jako "ostatniej szansy”.

Krótki animowany film nakręcony przez organizację pozarządową CIWF Polska (link: www.ciwf.pl/antybiotyki)  pokazuje zagrożenia, jakie płyną dla ludzkiego zdrowia z powodu nadużywania antybiotyków w hodowli zwierząt.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zachęca do podpisywania petycji przeciwko wykorzystywaniu antybiotyków wśród zwierząt. Link oraz więcej informacji poniżej:
www.ciwf.pl/antybiotyki

 

 Bibliografia:

http://www.antybiotyki.edu.pl/jpg/Infografika6.png
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/swiatowy-tydzien-wiedzy-o-antybiotykach-2017/

https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/173-16-22-listopada-pierwszy-swiatowy-tydzien-wiedzy-o-antybiotykach

https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/inne/antybiotyki-sa-naduzywane-w-hodowli-zwierzat,269.html

http://akcje.ciwf.pl//ea-action/action?ea.client.id=1824&ea.campaign.id=58087&utm_campaign=antibiotics&utm_source=link&utm_medium=shared

 

 

Tagi: