Konferencja "Wspomaganie rozwoju dzieci w edukacji nieformalnej"

Centrum Rozwoju i Aktywności  Dzieci i Młodzieży ,,Tęcza" zaprasza studentów, rodziców, wolontariuszy na konferencję,

która odbędzie się 24 listopada 2017 roku (w piatek)

w godzinach 11.30-13.30

w auli Instytutu Pedagogiki i Uniwersytetu Wrocławskiego,

ulica Dawida 1.

Konferencja będzie poświęcona rozwojowi i współpracy między Centrami oraz metodom pedagogicznym wykorzystywanym do stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży w edukacji nieformalnej i pozaformalnej we Wrocławskich Centrach.

Podczas konferencji uczestnicy zdobędą informacje na temat profilaktyki uzaleznień dzieci i młodzieży, a także zostaną zapoznani z projektem ,, Centrowe działania integracyjne- promocja, rozwój i wspołpraca".

 

Program :

1. Otwarcie konferencji/ przedsztawiciel Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

2. Prezentacja Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży oraz przedstawienie projektu : ,, Centrowe działania integracyjne- promocja, rozwój i współpraca"/ CRiADiM ,, Tęcza"

3. ,,Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w edukacji nieformalnej i pozaformalnej we Wrocławskich Centrach Rozwoju i Aktywności" /prelekcja

4. ,, Profilaktyka uzaleznień dzieci i młodzieży"/ prelekcja 

5. Podsumowanie

 

Po konferencji odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej "Wrocławskie Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w obiektywie własnych działań i twórczości" połączony z poczęstunkiem.

Tagi: