Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku

REHABIITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU jest świadczeniem refundowanym (bezpłatnym), realizowanym w ramach umowy z NFZ. Wymaga skierowania do Poradni rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku, które może wystawić lekarz okulista, neurolog lub lekarz rehabilitacji. Pacjent nie musi mieć orzeczenia o niepełnosprawności.

Kto powinien zgłosić się na rehabilitację?

Każdy u kogo występują:

 • trudności w czytaniu, pisaniu, oglądaniu TV,
 • odczytywaniu numerów i nazw ulic,
 • nadmierna wrażliwość na światło,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • ślepota zmierzchowa,
 • zaburzenia adaptacji
 • i wiele innych.

Uprawnionym do rehabilitacji jest każda osoba, która mimo okularów korekcyjnych ma trudności z wykonywaniem czynności wzrokowych, ale która może poprawić swoją zdolność wykonywania tych czynności poprzez wykorzystanie wzrokowych metod kompensacyjnych, pomocy ułatwiających widzenie i innych pomocy rehabilitacyjnych oraz poprzez dostosowanie środowiska fizycznego.

PROGRAM REHABILITACJI WZROKU realizowany jest zespołowo przez:

 1. Psychologa
 2. Rehabilitanta wzroku
 3. Instruktora orientacji przestrzennej
 4. Dobór pomocy optycznych, białych lasek i innych środków pomocniczych

JAK SKORZYSTAĆ Z REHABILITACJI:

 1. Skierowanie od lekarza okulisty lub neurologa lub lekarza rehabilitacji na rehabilitację
 2. Skierowanie uprawnia nawet do 120 wizyt w roku
 3. Telefoniczne lub mailowe umówienie pierwszej wizyty
 4. Kolejne wizyty ustalane są wspólnie z pacjentem od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

KONTAKT: Wrocław ul. Kamiennogórska 16 (na terenie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących) tel. 502 687 809;  e-mail: rehabilitacja@przychodniapzn.pl

W załączeniu Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Wzroku. 

Tagi: