"Ocena kondycji psychicznej" - projekt profilaktyki problemów zdrowia psychicznego

Źródło: www.zdrowiepsychiczne.org

Projekt „Ocena kondycji psychicznej” jest finansowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa).

W ramach tego projektu realizatorzy dostarczają:

 • narzędzia do samodzielnej weryfikacji kondycji psychicznej;
 • wiedzy na temat profilaktyki związanej z zaburzenia i chorobami psychicznymi;
 • informacji, gdzie i jak szukać pomocy w przypadku, gdy pojawi się zagrożenie zdrowia psychicznego.

Projekt ten jest skierowany do następujących grup zawodowych, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia jako najbardziej narażone na stres, wypalenie zawodowe, lęki, depresję:

 • pracownicy administracji,
 • nauczyciele i inni pracownicy edukacji,
 • pracownicy służb mundurowych,
 • pracownicy opieki zdrowotnej,
 • pracownicy pomocy społecznej,
 • studenci i wykładowcy akademiccy.

Przygotowane narzędzie do autodiagnozy zostało opracowane szczególnie pod kątem tych grup zawodowych. 

Zachęcamy, by skorzystać z:

 • przygotowanego dla Państwa całkowicie anonimowego narzędzia do autodiagnozy kondycji psychicznej;
 • porad, jak zapobiegać stresowi i radzić sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, zaburzeniami snu, lękiem i innymi problemami psychicznymi;
 • biblioteki ponad 40 artykułów dotyczących zdrowia psychicznego i wszystkiego, co z nim związane, a także praw osób doświadczających zaburzeń psychicznych;
 • internetowego dyżuru ekspertów;
 • otwartego forum internetowego;
 • bazy teleadresowej ośrodków i gabinetów z województw objętych działaniami, w których znajdą Państwo potrzebną pomoc z zakresu zdrowia psychicznego;
 • innych działań organizowanych bezpośrednio w województwach objętych projektem.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Tagi: