Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona

Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona obchodzony jest co roku 11 kwietnia. Skąd taka data? Jest ona formą upamiętnienia urodzin londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który jako pierwszy opisał objawy tej choroby, a od jego nazwiska wywodzi się nazwa schorzenia. Symbolem tego wydarzenia jest czerwony tulipan.

Choroba Parkinsona jest schorzeniem neurologicznym, w którym proces zwyrodnieniowy ośrodkowego układu nerwowego powoduje zaburzenia funkcji ruchowych i psychicznych. Przyczyny zmian zwyrodnieniowych wciąż nie są sprecyzowane, jednak pewien udział przypisuje się genetyce. Choroba zazwyczaj dotyka ludzi pomiędzy 40 a 60 rokiem życia. Do typowych objawów należą: bradykinezja (spowolnienie ruchowe), sztywność mięśniowa (wzmożone napięcie mięśni) i drżenie spoczynkowe (mimowolne ruchy różnych części ciała). Charakterystyczne dla tej choroby są również wahania nastroju i problemy ze strony układu pokarmowego. Choroba przebiega w sposób powolny, lecz postępujący. Dotyczy częściej mężczyzn, niż kobiet. Bardzo ważna jest rehabilitacja, dzięki której pacjent może na dłużej zachować sprawność. Sama choroba nie prowadzi bezpośrednio do śmierci, ale znacznie pogarsza jakość życia. Najczęstszym powikłaniem jest zapalenie płuc, które stanowi już zagrożenie dla życia. W Polsce cierpi na tę chorobę około 80 tysięcy osób.

Europejskie Stowarzyszenie Choroby Parkinsona(EPDA) ustanawiając ten dzień miało na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat choroby, przyczynienie się do rozwoju badań i tworzenia nowych metod leczenia, a także wsparcie samych chorych wraz z ich rodzinami, ponieważ doświadczają oni dyskryminacji na wielu polach, np. w miejscu pracy.

W Polsce w 2004 roku została założona fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona”, której działalność opiera się m.in.: na pomocy materialnej i wsparciu psychicznym osób chorych, finansowaniu badań naukowych z dziedziny diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz rozpowszechnianiu ich rezultatów, współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami działającymi na rzecz osób z chorobą Parkinsona, organizowaniu szkoleń, zajęć terapeutycznych, spotkań, zjazdów a także wielu innych form programów informacyjnych i aktywizujących dla chorych oraz ich opiekunów.

We Wrocławiu, przy ul. Jedności Narodowej 121 funkcjonuje Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona, które prowadzi cotygodniowe ćwiczenia rehabilitacyjne dla chorych, raz w miesiącu organizuje spotkania szkoleniowe z lekarzami, rehabilitantami, dietetykami, psychologami, a także integruje ludzi z chorobą Parkinsona.

Autor: Dorota Matusewicz

studentka na kierunku: zdrowie publiczne, Uniwersytet Medyczny we WrocławiuTagi: