Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, który zapoczątkowany został ponad 20 lat temu we Francji „Spotkaniem z godnością”. Obchody mają na celu sprzeciwianie się nierównemu traktowaniu osób niepełnosprawnych w pracy, urzędzie i życiu codziennym. Dzień ten ma stanowić swoistą manifestację tolerancji i równouprawnienia. Ponadto 5 maja obchodzony jest w Polsce również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Święto jest okazją do dyskusji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, którzy zmagają się z wieloma problemami i barierami. Niestety liczne trudności uniemożliwiają im swobodne funkcjonowanie. Z tej okazji organizowany jest np. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych.

Na stronie internetowej Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych można znaleźć informacje o podejmowanych działaniach aktywizujących. Do września 2014 roku realizowany jest projekt „Pogranicze równych szans”, którego celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z woj. lubelskiego i dolnośląskiego oraz wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury społecznej i publicznej przez osoby niepełnosprawne poprzez dialog obywatelski z organami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za realizację polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych jako grupy dyskryminowanej.

Więcej informacji.

W reakcji na bariery architektoniczne opracowano program „Wrocław bez barier”, dzięki któremu istnieje możliwość sprawdzenia na mapie miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Szczegóły na stronie: www.wroclaw.pl/wroclaw-bez-barier

Pamiętaj! Niepełnosprawni mają prawo być traktowani tak samo jak inni ludzie, nie tylko przez jeden dzień w roku.

 

Autor: Dorota Matusewicz

studentka na kierunku Zdrowie Publiczne, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Tagi: