Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12 maja obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych z okazji rocznicy urodzin Florence Nightingale - Angielki, która założyła pierwszą szkołę pielęgniarską i zapoczątkowała ideę nowoczesnego pielęgniarstwa. Dawniej zawód ten postrzegany był bardzo negatywnie, bo wykonywały go osoby z niższych warstw społecznych. Podczas wojny krymskiej Florence odkryła, że ranni żołnierze oprócz leczenia potrzebują także opieki. Do jej zasług należy zdefiniowanie metod i sposobów pielęgnacji chorych oraz poszkodowanych. Medalem jej imienia odznacza się pielęgniarki z całego świata. Dzień ten został ustanowiony w celu wzmocnienia przekazu informacji o sytuacji pielęgniarstwa w społeczeństwie. Ponadto traktowany jest jako okoliczność do wyróżnienia zasłużonych pielęgniarek.

Pielęgniarki sprawują opiekę medyczną nad pacjentem w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji a także profilaktyki i promocji zdrowia. Podobny obszar obowiązków posiada położna, jednak jej główną rolą jest opieka nad kobietą, szczególnie w czasie ciąży, oraz noworodkiem do szóstego tygodnia życia.

Pielęgniarstwo oraz położnictwo to piękne, ale jednocześnie bardzo trudne i odpowiedzialne zawody. Pielęgniarki i położne spełniają swe obowiązki wobec różnych potrzeb pacjenta – medycznych, fizjologicznych, psychicznych, społecznych. Wymaga to od nich dużej wiedzy, cierpliwości, serdeczności, umiejętności słuchania, okazywania empatii, chęci i gotowości do niesienia pomocy.

Autor: Dorota Matusewicz

studentka na kierunku Zdrowie Publiczne, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Tagi: