Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja 2014 roku obchodzimy w Polsce po raz dwudziesty trzeci Światowy Dzień bez Tytoniu ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Celem wydarzenia jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed różnego rodzaju negatywnymi skutkami (zdrowotnymi, społecznymi, środowiskowymi, ekonomicznymi) spowodowanymi czynnym lub biernym paleniem tytoniu.

Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest podnoszenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, a co za tym idzie - wzrost cen papierosów i innych produktów tytoniowych. Kryterium finansowe ma działać mobilizująco na palaczy (by zerwali z nałogiem) oraz zniechęcająco na młode pokolenie (by nie zaczynało palić). Wykazano w badaniach, że podwyższenie podatków jest szczególnie skuteczne w ograniczaniu używania tytoniu wśród osób o niskich dochodach oraz zapobieganiu inicjacji palenia wśród młodzieży.

Co roku tytoń zabija na świecie około 6 milionów ludzi, z czego ponad 600 tys. to osoby niepalące, narażone na bierne palenie. W Polsce codzienne palenie tytoniu deklaruje aż 9 milionów osób w wieku 15 i więcej lat. Grupę palaczy w znacznie większym stopniu stanowią mężczyźni (39%), wśród kobiet pali mniej więcej co piąta (23%). Największy odsetek palaczy w Polsce odnotowuje się w przedziale wiekowym 50-59 lat, jednak od paru lat zastraszająco wzrasta liczba młodych palaczy (do 29 roku życia). Badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny w 2012 roku wykazały, że 7% kobiet pali papierosy w czasie ciąży, 23% ciężarnych była narażona na bierne palenie w środowisku domowym, a 12% w pracy.

Zmiana przepisów w 2010 roku ograniczyła ryzyko związane z wdychaniem wtórnego dymu tytoniowego w miejscach publicznych. Mimo to, co piąty niepalący Polak wskazuje bary i puby, jako miejsca narażenia na bierne palenie. Co trzeci Polak narażony jest na kontakt z dymem tytoniowym na przystankach i obiektach komunikacji miejskiej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) we Wrocławiu przy współpracy z innymi instytucjami organizuje cykliczne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu, które mają na celu zwiększanie świadomości mieszkańców miasta i okolic w zakresie obowiązku przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych, zmniejszanie narażenia osób niepalących na wtórny dym tytoniowy (szczególnie dzieci i kobiet w ciąży), popularyzowanie stylu życia wolnego od tytoniu. W tym roku PSSE wraz z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu zaplanowała na 2 czerwca organizację punktu konsultacyjno – edukacyjnego dla osób palących oraz osób, które chcą pomóc palącym w zerwaniu z nałogiem. W punkcie będzie możliwość bezpłatnego wykonania między innymi:

  • pomiaru  tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
  • pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
  • indywidualnej konsultacji w zakresie możliwości zerwania z nałogiem,
  • pomiaru wskaźnika BMI (Body Mass Index) – współczynnik masy ciała.

Wszystkich chętnych zapraszamy do budynku głównego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego przy ul. Bartla 5, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Autor: Dorota Matusewicz

Tagi: