Badanie ogólne moczu

Badanie ogólne moczu jest jednym z podstawowych testów wykonywanych w diagnostyce medycznej. Rozpoznawane są dzięki niemu różnego rodzaju komórki znajdujące się w moczu. Rozpoznawane są dzięki niemu różnego rodzaju komórki znajdujące się w moczu. Ponadto badanie opisuje jego właściwości fizyko-chemiczne.

Test ten jest niezbędny w przypadku diagnozowania wielu chorób układu moczowego oraz innych narządów (np. wątroby). Istotny jest fakt , iż badanie pozwala wykryć chorobę jeszcze w okresie bezobjawowym.

Do poszczególnych parametrów badania moczu należą:

Barwa

Norma: 

słomkowa, jasno-żółta lub żółta

Mocz o barwie czerwonej lub krwistej świadczy o utracie erytrocytów przez układ moczowy. Dzieje się tak przy ciężkich uszkodzeniach nerek, w skazie krwotocznej, lub na skutek obecności kamieni w drogach moczowych. Barwa brunatna jest oznaką zawartości bilirubiny w moczu i może towarzyszyć żółtaczce. Kolor może zmieniać się także pod wpływem niektórych leków lub spożywanej żywności. Niepokojącymi barwami są także: żółtobrązowy, czerwonobrązowy, pomarańczowy, zielony, niebieski, fioletowy, czarny.

Przejrzystość

Norma:

przejrzysty, klarowny

Świeżo oddany mocz, zgodnie z normą jest przejrzysty i klarowny. Mętnieje jednak w miarę czasu. Początkowy brak przejrzystości może być wynikiem ropnych zapaleń dróg moczowych i niektórych postaci kamicy nerkowej.

Odczyn (pH)

Norma:

kwaśny, od 4,5 - 7,8

Odczyn zasadowy utrzymujący się długi okres czasu może dowodzić o upośledzeniu zdolności nerek do zakwaszania moczu. Przyczyną nieprawidłowego odczynu mogą być także zakażenia układu moczowego bakteriami rozkładającymi amoniak oraz kamica nerek.

Ciężar właściwy

Norma:

1,023 - 1,035 g/cm3

Ciężar właściwy nie powinien zbliżać się do wartości ciężaru wody, czyli 1,000 g/cm3. Nieprawidłowa wartość może być wynikiem utraty bardzo ważnej funkcji nerek - zagęszczania moczu. Często jest to pierwszy objaw wskazujący na rozpoczynającą się niewydolność nerek.

Opracowanie: dr hab. n.med. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw., Optimum Profesorskie Centrum Medyczne