"PoZdro!" w domu i szkole

We Wrocławiu rusza Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Jesteśmy czwartym miastem w Polsce, po Gdyny, Warszawie i Lublinie, które podejmuje współpracę z Fundacją Medicover, aby wspomagać rodziny i szkoły we właściwej edukacji prozdrowotnej.

Czym jest PoZdro?

PoZdro! to ogolnopolski projekt, którego celem jest kompleksowa edukacja zarówno dzieci, rodziców, jak i nauczycieli. Wiedza o właściwych nawykach zdrowotnych przekazywana w szkole powinna być zgodna ze zwyczajami panującymi w domu dziecka. Tylko takie zintegrowane działanie może przynieść długotrwałe efekty i przyczynić się do zmiejszenia problem otyłości, nadwagi oraz rozwoju chorob cywilizacyjnych, które dotyczą coraz to młodszych dzieci.

Do programu może przystąpić 4000 uczniów gimnazjum w wieku 12-13 lat. Po wstępnych badaniach obejmujących, m.in.: ocenę ciśnienia tętniczego krwi, ocenę ostrości widzenia, postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, wybrana zostanie grupa uczniów ze stwierdzonym ryzykiem rozowju chorób cywilizacyjnych, którzy objęci będą dwuletnim programem bezpłatnej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej.

Na czym polega ZOI?

Zakwalifikowani uczniowie wraz z rodzinami wezmą udział w 8 bezpłatnych spotkaniach z lekarzem, psychologiem, dietetykiem i specjalistą aktywności fizycznej, którzy wspólnie opracują program zmian w stylu życiu rodziny. Uzupełnieniem wizyt są warsztaty edukacyjne. Dwa ostatnie spotkania mają na celu kontrolę osiągniętych wcześniej rezultatów i wiedzy zdobytej podczas trwania programu.

PoZdro w szkołach

Ważnym elementem projektu PoZdro! jest przeprowadzenie szkoleń środowiska szkolnego w zakresie tworzenia i wdrażania polityki zdrowotnej na terenie placówek oświatowych oraz udostępnienie nowoczesnych narzędzi służących edukacji zdrowotnej, zgodnych z europejskimi wytycznymi HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) - "Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole" z 12 krajów w ramach Programu Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej. Jako uzupełnienie opracowane zostały lekcje multimedialne oraz bezpłatne materiały edukacyjne, które wypełniając wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ciekawy sposób opowiadają o korzyściach płynących ze zdrowego stylu życia.

Mamy nadzieję, że coraz bardziej rozwinięta ekukacja zdrowotna przyniesie szybkie efekty odzwierciedlone w lepszym zdrowiu i kondycji mieszkańcow Wrocławia i całej Polski.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie PoZdro.

Tagi: