Czas protrombinowy (INR)

INR jest jednym z wskaźników oznaczanych w badaniu krzepliwości krwi tzw. koagulogramie. Na powyższe badanie składa się wiele parametrów, wśród których między innymi występuje właśnie INR. Do najczęściej oznaczanych należą także wskaźnik Quicka (PT%) oraz czas protrombinowy (PT). Wskaźniki INR oraz PT w dużej mierze zależą od ilości trombocytów (płytek krwi). Dzięki nim wiadomo, jak w danym momencie działa nasz układ krzepnięcia. Im wyższa jest wartość INR, tym mniejsza jest zdolność do krzepnięcia krwi.

Wartości prawidłowe: 

PT (prawidłowo wykonany w temp 37oC) : 12-18s.

PT% (wyliczony na podstawie czasu protrombinowego) : 80-110% 

Współczynnik INR (znormalizowana postać czasu protrombinowego) : 0,7 do 1,5 

Wydłużony czas protrombinowy (PT% obniżowny, INR podwyższony) może być objawem:

  • niedoborów witaminy K (niezbędna w procesach krzepnięcia krwi)
  • uszkodzenia wątroby
  • chorób układu krzepnięcia
  • działania leków przeciwkrzepliwych tj. acenokumarol, heparyna
  • białaczki
  • mocznicy
  • Skrócony czas protrombinowy mogą powodować:
  • zakrzepica
  • stany nadkrzepliwości
  • nadkrzepliwość u kobiet w ciąży i okołoporodowa 

Kontrola INR jest obowiązkowa u osób przyjmujących doustnie leki przeciwzakrzepowe.

Opracowanie: dr hab. n.med. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw., Optimum Profesorskie Centrum Medyczne