Zdrowe miasta

Subscribe to Zdrowe miasta

Wrocław w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich

Wrocław jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Członkostwo stanowi potwierdzenie efektywności działań prowadzonych na rzecz zdrowia społeczności lokalnej, ale także stwarzania odpowiednich warunków do dbania o zdrowie własne i innych. Koordynatorem lokalnym programu we Wrocławiu jest Bożena Lewicka z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia.