zdrowie psychiczne

Subscribe to zdrowie psychiczne
Źródło: zdrowie.pap.pl

Depresja nastolatka

Na depresję choruje co najmniej 4 proc. nastolatków. Objawy depresyjne może jednak przejawiać co piąty. Tego typu problemy są wynikiem przede wszystkim osamotnienia młodego człowieka, bo bardzo często nie otrzymuje on właściwego wsparcia ze strony rodziny czy szkoły.

Kampanie na temat zdrowia psychicznego - w Polsce i na świecie

Problemy ze zdrowiem psychicznym z roku na rok stają się coraz większym problemem. Coraz większa liczba ludzi zmaga się z tego typu trudnościami, jednak ze względu na silną stygmatyzację społeczną część z nich nie przyznaje się do tego z obawy przed odrzuceniem. Nierzadko też osoby chore boją się przyznać przed sobą, że potrzebują specjalistycznej pomocy i nie podejmują leczenia, co w konsekwencji prowadzi do znacznego pogorszenia stanu psychicznego i do znacznie słabszego funkcjonowania osoby chorej.